Ceny za tłumaczenia ustne

Jednostką rozliczeniową jest godzina; każda rozpoczęta godzina tłumaczenia liczona jest jako pełna. Minimalna stawka za tłumaczenie w jednym dniu jest równa stawce za dwie godziny.

 

Z uwagi na zróżnicowanie, stopień trudności oraz czas realizacji danego zlecenia, każde tłumaczenie wyceniamy w sposób indywidualny.

 

Wycena tłumaczenia wykonywana jest bezpłatnie i nie zobowiązuje do złożenia zlecenia. - tlumacz@biznesnawschodzie.com

 

Stawki za tłumaczenia ustne w godzinach nocnych (20:00 - 8:00) i w dni wolne od pracy wynosi 150% zwykłej stawki za tłumaczenia ustne. Stawka dzienna za tłumaczenia zamiejscowe stanowi równowartość 8 stawek godzinowych. W przypadku tłumaczeń zamiejscowych, Klient pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza. W przypadku wyjazdów zagranicznych, Klient zobowiązany jest pokryć koszt ubezpieczenia tłumacza i 25% diet wynikających z przepisów o służbowych podróżach zagranicznych. Jeśli Klient nie zapewnia całodziennego wyżywienia, tłumaczowi przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej wyżej wymienionymi przepisami.

 

Zobacz ZAKRES świadczonych usług