Main » Business Catalog » Non-governmental organizations

FAM - FUNDACJA ANIOŁY MIGRANTÓW
| Poland
VATIN/NIP:
Adres: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Kontakt Person: IRINA
Tel: +48 78 00 123 68
MobTel:
Email:

Email Company: aniolymigrantow@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/FAM-Fundacja-Anioły-Migrantów/1604430713159146?s 10.09.2015, 14:56
All Information about Your company (any language):

Misją Fundacji jest promowanie wspierania pełnego i podmiotowego funkcjonowania migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych, cudzoziemców oraz promowanie wielokulturowości.

Cele:
1.Wspieranie adaptacji kulturowej migrantów oraz udzielanie wszelkiej potrzebnej pomocy niezbędnej migrantom i ich rodzinom w zakresie prawidłowego funkcjonowania w sferze materialnej, instytucjonalnej, zawodowej, społecznej, psychologicznej i pedagogicznej.

2.Wspieranie rozwoju integracyjności, innowacyjności i refleksyjności wśród społeczeństwa migrantów - przyszłych obywateli Europy (UE).

3.Wspieranie procesu integracji migrantów i społeczeństwa polskiego: promowanie systemowych zmian, sprzyjających kształtowaniu się w Polsce społeczeństwa otwartego na różnorodność społeczną, wolnego od dyskryminacji oraz postaw tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.

4.Wspieranie procesów włączania społecznego cudzoziemców, migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych, również obywateli państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji zawodowej i w obszarze przedsiębiorczości.

5.Współpraca międzynarodowa w zakresie: 
- zbliżania narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji;
- rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- poznawania i wymiany informacji na temat rozwiązań i możliwości na polu polityki migracyjnej.

 

Program wsparcia dla migrantów:

1. Poradnictwo w zakresie adaptacji w Polsce.

2. Pomoc i reprezentacja migrantów w instytucjach i urzędach.

3. Wsparcie w zakresie poszukiwania pracy.

4. Szkolenia z zakresu: - nauki j.polskiego;

- pisania CV i poszukiwania pracy.

5. Pomoc w uzyskaniu porad prawnych.
__________________________

Программа поддержки для мигрантов:

1. Рекомендации по адаптации в Польше.

2. Помощь и репрезентация в органах государственной власти и др.

учреждениях.

3. Оказание поддержки в поиске работы.

4. Учебные курсы по: 
- изучению польского языка;

- написанию Резюме и поиску вакансий.

5. Содействие в получении юридической консультации.

Information about Your company in English language:

Transitions: 308 | Added by: CHARISTA | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar